Klik op de plaatjes om een vergroting te zien

1788
Gegevens

1788
Keller et Guérin

1790 - Luneville
Gegevens

Eind 18e eeuw
Cyfflé

1875
Gegevens

1875

1879
Gegevens

1879

1880 - 1922
Gegevens

1880 - 1922

1880 - Luneville
Gegevens

Vanaf 1880

1889 - Luneville
Gegevens

Vanaf 1889

1889 - Luneville
Gegevens

Vanaf 1889

1890 - 1920
Gegevens

1890 - 1920

1892 - Luneville
Gegevens

Vanaf 1892

1900 - 1901
Gegevens

Eind 19e - Begin 20e eeuw

1900 - 1920
Gegevens

1900 - 1920

1900 - 1930 - Lunéville
Gegevens

1900 - 1930

1900 - Lunéville
Gegevens

Begin 20e eeuw

1900 - Lunéville
Gegevens

1900

1900 - Lunéville
Gegevens

1900

1900 - Luneville
Gegevens

Eind 19e - begin 20e eeuw

1910 - 1920 - Lunéville
Gegevens

1910 - 1920

1920 - 1930 - Lunéville
Gegevens

1910 - 1930

1920 - 1930; Lunéville
Gegevens

1920 - 1930